Liên hệ

CN 1: 16 Quốc Lộ 53,  Ấp Bến Có Xã, Nguyệt Hóa, Châu Thành, Trà Vinh

CN 2: 16 Quốc Lộ 53,  Ấp Bến Có Xã, Nguyệt Hóa, Châu Thành, Trà Vinh

0906 999 380

photruongthotravinh@gmail.com

photruongthotravinh.com